Trezorier PSD

STATUTUL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Secţiunea a 11-a

Comitetul Financiar Naţional al PSD

ARTICOLUL 174

Trezorierul PSD organizează şi controlează activitatea financiară curentă a partidului, răspunde direct faţă de Preşedintele partidului şi are următoarele atribuţii:

  1. propune Biroului Permanent Naţional norme privind încasarea cotizaţiei, acceptarea şi primirea donaţiilor în conformitate cu prevederile legale;

  2. conduce şi controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii, donaţii, alocaţii bugetare, dobânzi şi altele permise de lege;

  3. prezintă periodic informări Comitetului Financiar Naţional, Biroului Permanent Naţional şi rapoarte Comitetului Executiv Naţional, Consiliului Naţional, inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi;

  4. trezorierul partidului este numit de către Preşedintele PSD la propunerea Preşedintelui Comitetului Financiar Naţional, avizată de către Secretarul general.