Transcriere alocuțiune susținută pe 6 mai 2015 în Plenul Camerei Deputaților

Mulţumesc, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Legea Finanţării Partidelor Politice şi Campaniilor Electorale, aşa cum noi am adoptat-o în Camera Deputaţilor, PL-x 95/2014, a avut la bază recomandările GRECO, a grupului de luptă împotriva corupţiei de pe lângă Consiliul Europei. Campaniile noastre electorale sunt monitorizate de către această structură din 2007 şi recomandările GRECO au fost incluse în forma iniţială a legii pe care am adoptat-o cu o largă majoritate de voturi. Principiile au fost păstrate, principiul transparenţei, egalităţii de şanse a candidaţilor, independenţa candidaţilor şi a partidelor politice faţă de finanţatori.

Vin la momentul reexaminării. Domnul preşedinte Iohannis a trimis spre reexaminare această lege cu zece observaţii, socotind, după numărul mic de observaţii, numai 10 din totalul de 54 de articole, 171 de alineate, constatăm că legea pe care noi am adoptat-o este una europeană, a fost corect scrisă şi păstrează principiile europene. Observaţiile au fost de mai multe feluri. Cele de ordin tehnic şi corelare legislativă au fost corectate în cadrul Senatului. Observaţiile care au avut la bază o mai mare transparenţă a veniturilor, cheltuielilor partidelor politice, de asemenea, au fost corectate şi adoptate de către Senat, observaţiile care au vizat voinţa politică a partidelor politice au fost menţinute în forma iniţială.

Ţinând cont de raportul GRECO dat spre publicitate în această primăvară şi care a fost scris în perioada 2-18 decembrie 2014, în care se menţionează că dacă Parlamentul ar adopta această lege fie în forma iniţial depusă în 2014, România ar face paşi importanţi în lupta împotriva corupţiei, consider că prin votul dumneavoastră pe care l-aţi dat faţă de acest PL-x 95 şi pe care îl veţi da, sper, în această după-amiază, România va face paşi importanţi pe tema campaniilor electorale în lupta împotriva corupţiei. Mai mult decât atât, nu pot să nu remarc că pe parcursul dezbaterilor recomandările iniţiale au fost substanţial îmbunătăţite şi mă aştept ca raportul GRECO viitor să aibă foarte multe puncte albe, bile albe, sau cum vreţi să le numiţi, plusuri în dreptul României la acest capitol de luptă împotriva corupţiei.

În încheiere, vreau să remarc, pentru prima data după zece ani de săbii ascuţite şi lupte între Palatul Cotroceni şi Parlament, această lege poate fi un exemplu de conlucrare instituţională între Autoritatea Electorală Permanentă, Parlament, Guvern şi Preşedinţie.

Vă mulţumesc şi vă invit să votaţi!