Întrebare adresată Ministrului Sănătăţii

Stimate Domnule Ministru,

În luna mai a.c., Avocatul Poporului a dat publicităţii Raportul special privind protecţia persoanelor cu handicap. Pe lângă propunerile concrete de îmbunătăţire a procedurilor administrative expuse în document, remarcăm o analiză pertinentă a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, aspectele semnalate fiind atât de ordin legislativ cât şi de ordin administrativ.

Printre multiplele probleme evidenţiate se numără şi întârzierea elaborării şi aprobării Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.

Legea mai sus menţionată a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 483/2010, iar la Art. 9 se precizează că “ În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, partea I, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională a asigurărilor de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România şi a Colegiului Psihologilor din România, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin Ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Case Naţionale de Sănătate.”

Luând act de grava lacună legislativă semnalată de Avocatul Poporului şi având în vedere importanţa acestui act normativ, vă rugăm Domnule Ministru, să ne comunicaţi care este stadiul elaborării acestui proiect legislativ şi când va fi adoptat şi publicat în Monitorul Oficial al României spre punerea lui în practică de urgenţă.

Vă mulţumesc!

Solicit răspuns scris.         


Cu deosebită consideraţie,

Mircea Gheorghe DRĂGHICI

Deputat PSD

Chestor al Camerei Deputaţilor