Chestor

REGULAMENTUL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Capitolul I Organizarea Camerei Deputaţilor Art. 20. – (1) După constituirea legală a Camerei Deputaţilor se aleg preşedintele Camerei Deputaţilor